15 Ekim 2009 Perşembe

İbrana İle İgili Bir yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 9

Esas No.
2007/34624
Karar No.
2007/30755
Tarihi
18.10.2007

4857-İŞ KANUNU (İK) 56/57/58/59İZİN ÜCRETİ
MAKBUZ
İBRANAME


ÖZET
İBRANAMEDE MİKTAR BELLİ İSE MAKBUZ HÜKMÜNDEDİR. ANCAK MİKTARI BELLİ OLMAYAN, ALACAKLARI AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ VE İMZALANMIŞ BELGE İBRANAME HÜKMÜNDEDİR.

DAVA :
Davacı, izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacının izin ücreti alacağının ödenmediğini belirterek davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı; davacının haklarının ödendiğini ve ibraname imzaladığını savunmuştur.
Mahkemece ibranameye değer verilmeyerek istek doğrultusunda karar verilmiştir. Dosyada mevcut ibranamede alacakların kalemler halinde sayıldığı, davacının izin haklarını aldığını beyan ettiği görülmüştür. Dairemizin kararlık kazanan uygulaması; miktarlar yazılı olduğu takdirde ibranamenin makbuz niteliğinde olduğu, miktar yazılı olmayan ancak alacakların açıkça belirtmek suretiyle imzalanan belgelerin geçerli ibraname mahiyeti taşıdığı yolundadır. İbranamenin miktar içermemesi geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz. İbranamenin içeriği ile davalı işverenin savunması arasında çelişkili bir durum da bulunmamaktadır. Mahkemece aksi düşünceyle ibranamenin geçersizliğine karar verilmesi hatalıdır.
Bu nedenlerle davacının davasının reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme